JFK arhitekturno oblikovanje arhitekturno oblikovanje

oblikovanje prostora in notranje opremeoblikovanje pohitva ter industrijsko oblikovanjegrafi?no oblikovanjevizualizacije in multimedijske reitvekonceptualno oblikovanje
nate?ajni kovanci Banke Slovenijeembalaa za obutevobealnik za obutev
  informacije o podjetju  povezave
Ko?evski zbor odposlancev - 3
Oblikovanje unikatnega in tipiziranega pohitva, rekvizitov, embalae, igral, usmerjevalnih ter ozna?evalnih eksponatov,... in nasploh predmetov umetnike in vsakdanje rabe.

idejni predlog
V obliki 2D in 3D predstavitve z izdelavo fotorealisti?nih podob, maket ter prototipov.

projekt za izvedbo
V obliki detajlnih na?rtov v 2D in 3D obliki.

oblikovanje pohitva ter industrijsko oblikovanje